Dış Kaynak Kullanımı

DKK Nedir?

İstedi̇ğiniz Gün Kadar İşletmenize Uzman Personel Temin Ediyoruz.

İhtiyacımız Olan Sadece Küçük Bir Çalışma Ortamı,

Güçlerimizi Birleştiriyoruz…

Günümüzde sektörel bağımsız, çok ilgi görmeye başlayan Dış Kaynak Kullanımı (Outsource) hizmetleri, firmalara hem finansal hem de kalite yönünden avantaj sağlar.

Bu amaçla kurumsal firmalara kısa veya uzun dönemli sözleşmeli teknik eleman barındırma ihtiyaçları konusunda destek vermekteyiz.

Her işletmenin bünyesinde birden fazla, farklı uzmanlık gerektiren teknoloji̇ler kullanılmaktadır. Bunlar network, kamera, iletişim sistemleri kartlı geçiş vb. gibi çoğaltılabi̇lir. Bu da fazla personel ve yüksek Maliyetler demektir.

Neden her sistem için ayrı ayrı personel temin edesiniz ki?

Ecs Bilişim Teknolojileri tecrübe ve uzmanlıklarını, çeşitli eğitimler ile personellerine aktarıp tek bir çatı altında uzman personeller yetiştirmektedir.

Sözleşme öncesi kullanılan teknoloji incelenerek, risk raporları ve gerekli bilgiler işletmeye iletilecektir ve ihtiyacınız olan özelliklere sahip personelimiz buna göre bakım, onarım ya da arıza durumunda sistemlere ivedilikle müdahale etmek üzere bünyenizde bulundurulacaktır.